logo
flag LV
logo

Esiet sveicināti ausu, kakla, deguna ārsta praksē - SIA "Jautrītes Liepiņas ārsta prakse otorinolaringoloģijā"!Būsim priecīgi palīdzēt ausu, kakla, deguna:
 • slimību ārstēšanā,
 • diagnosticēšanā,
 • profilaktisko apskašu veikšanā.
Pieteikties vizītei var pa tālruni: Darba laiks - vairāk informācijas šeit Adrese: Brīvības 68, Rīga (ieeja no Ģertrūdes ielas)
img


Pacientu pieņemšana


Pacientu ierašanās precīzi noteiktā laikā un ar sejas masku.
Bērniem drīkst būt viena pavadošā persona.

Apmeklējums klātienes vai attālinātajām konsultācijām tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa telefonu vai www.piearsta.lv.


J.Liepiņas ārsta praksē pieņemšana notiek atbilstoši šādai kārtībai: ar iepriekšēju pierakstu un ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu:

 • bērniem – bezmaksas;
 • pieaugušajiem – pacienta iemaksa EUR 4.00
 • pacienta iemaksa pieaugušajiem papildus par deguna blakusdobumu sonogrāfisku izmeklēšanu – EUR 4.00
 • pacienta iemaksa pieaugušajiem papildus par endoskopiskajiem izmeklējumiem – EUR 7.00
 • pacienta iemaksa pieaugušajiem papildus par ķirurģiskajām manipulācijām – EUR 4.00
 • izraksts pēc pacienta pieprasījuma – EUR 5.00

01.01.2020. grozītie (ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 642) MK noteikumi Nr.555 par "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" - skatīt

Apmeklējums bez nosūtījuma vai pacienta brīvas izvēles gadījumā, profilaktiskās apskates (arī bērniem), šoferu komisija ir maksas pakalpojumi.

Par ģimenes ārsta nosūtījumu:

 • obligāts nosacījums visiem pacientiem, arī ar akūtām saslimšanām, ir ģimenes ārsta nosūtījums, lai saņemtu valsts apmaksātos ārstnieciskos pakalpojumus;
 • ģimenes ārsta nosūtījums kopš pirmās vizītes pie speciālista derīgs 30 dienas konkrētās slimības ietvaros, bez nosūtījuma - vizīte ir maksas pakalpojums.

No pacienta iemaksas atbrīvotās kategorijas - skat. sadaļā Citas ziņas pacientiem

Nacionālais veselības dienests informē, ka 2021. gada 12. oktobrī, Ministru kabineta sēdē veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.662, izsakot 234. punktu šādā redakcijā:

 • "Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz personai, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Personām, kurām minētā sertifikāta nav, ārstniecības iestāde veic Covid-19 testu, ja tas noteikts centra tīmekļvietnē publicētajā algoritmā, izņemot ieslodzīto veselības aprūpi, ko nodrošina ieslodzījuma vietās, kā arī izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos".

Aicinām sekot līdzi izmaiņām Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajā algoritmā, kas atrodams šeit: skatīt

Informācija pacientiem:

 • Pieņemam Balta, BTA, Ergo, Gjensidige veselības apdrošināšanas polises
 • Ir piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. WC
 • Ir piekļuve personām ar bērnu ratiņiem, kā arī iespēja bērnu ratiņus atstāt drošā vietā
 • Ir bērnu pārtīšanas galds
 • Ir sēdvietas pacientiem, ja pakalpojuma saņemšanai pacientam jāgaida rindā
 • Ir lifts
 • Ir vizuālā informācija
 • Pieņemam norēķinu kartes

Bērniem jāierodas vecāku vai citu tā likumisko pārstāvju pavadībā! Bērna likumiskajam pārstāvim jāpierāda tā juridiskais statuss attiecībā pret nepilngadīgu bērnu. Vecākiem šim mērķim der atbilstošs ieraksts tēva vai mātes pasē vai bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem. Citām personām, tai skaitā vecvecākiem, brāļiem, māsām, citiem tuviniekiem u.c. ir nepieciešams sagatavot notariāli apstiprinātu pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.

Pakalpojumu saraksts

J.Liepiņas ārsta praksē iespējamas dažāda veida pārbaudes un konsultācijas - gan pirmreizējas, gan atkārtotās apskatēs (vairāk skat. sadaļā Pacientu pieņemšana).

PAKALPOJUMU SARAKSTS:

 • radiofrekvences elektrokoagulācija deguna gliemežnīcām un mandelēm;
 • ultrasonoskopija deguna blakus dobumiem;
 • rinomanometrija (deguna elpošanas funkcijas izvērtēšanai);
 • timpanometrija;
 • audiometrija;
 • deguna endoskopija;
 • balsenes endoskopija;
 • auss mikroskopiska izmeklēšana un/vai endoskopija, videoendoskopija;
 • deguna blakus dobumu skalošana (vakuuma atsūkšana);
 • deguna asiņošanas apturēšana;
 • Haimora dobuma punkcija;
 • deguna dobumu, rīkles dobuma, balss saišu endoskopiska izmeklēšana;
 • mandeļu lakūnu skalošana;
 • medikamentu ievadīšana balsenē;
 • sēra korķu izņemšana un/vai skalošana;
 • paracentēze;
 • furunkuļa, abscesa atvēršana;
 • svešķermeņu izņemšana;
 • anestēzija;
 • injekcijas ādā, zemādā, muskulī;
 • injekcijas vēnā;
 • video;
 • video endoskopija balsenei un aizdegunei;
 • fibrorinofaringolaringoskopija;
 • elektrokoagulācija;
 • u.c.

Citas ziņas pacientiem

Saistoši dokumenti

 • 28.08.2018. MK noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" - skatīt
 • 01.03.2010. Pacientu tiesību likums - skatīt

No pacientu iemaksas atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" no pacientu iemaksas atbrīvotas šādas Latvijas iedzīvotāju kategorijas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem
 • grūtnieces un sievietes pēc dzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi
 • personām, kurām noteikta I vai II grupas invalīditāte
 • politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā
 • personas, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus noteiktu infekcijas slimību gadījumos
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
 • personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse)
 • personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros
 • personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēc ekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos
 • orgānu donori
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki
 • patvēruma meklētāji

Pacienta iemaksu iekasē ārstniecības iestāde.

No valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar aģentūru esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību, kuru sniedz līgumattiecībās ar dienestu esoša ārstniecības iestāde).

Par mums

J.Liepiņas ārsta prakses otorinolaringoloģijā vadītāja un ārstējošā ārste ir dr. Jautrīte Liepiņa.

Dr. J.Liepiņa augstāko izglītību ieguvusi 1986.gadā, sākotnēji apgūstot ārsta - pediatra profesiju Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas fakultātē (šobrīd Latvijas Medicīnas akadēmija). Turpmākā mācību un darba pieredze otorinolaringoloģijā gūta Republikāniskajā Bērnu klīniskajā slimnīcā (šobrīd Bērnu klīniskā universitātes slimnīca) un P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, pēc tam kvalificējoties otorinolaringologa specialitātei.

Pastāvīgā darba pieredze iegūta Republikāniskajā Bērnu klīniskajā slimnīcā, Rīgas pilsētas 8.bērnu poliklīnikā un Rīgas pilsētas 5.bērnu poliklīnikā (SIA „Veselības nams 5”), kur otorinolaringologa kabinets izveidots pēc J.Liepiņas iniciatīvas.

Sertificēta ārsta prakse izveidota kopš 2000.gada un atrodas līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), no 2013.gada 11.novembra atrodas Brīvības ielā 68, Rīgā.

2015.gadā prakses kolektīvam pievienojas dr. Elīna Eliasa-Vīgante un 2017.gadā - dr. Elīna Mežzīle. Prakses ikdienas darbu palīdz īstenot atsaucīgā māsiņa Dace Sidorova.

Ārsti regulāri pilnveido zināšanas vietējās un starptautiskās konferencēs.

Praksē tiek veikti visi nepieciešamie izmeklējumi, ķirurģiskās manipulācijas, nepieciešamības gadījumā nodrošināta neatliekamā palīdzība.

Izmeklēšanas manipulācijas: rinomanometrija, audiometrija, timpanometrija, reflekss testi, ultrasonogrāfija deguna blakusdobumiem un endoskopija balsenei, video endoskopija ausīm, degunam un balsenei, fibrorinofaringolaringoskopija.

Bildes nav
Bildes nav
Bildes nav
Bildes navPacientu ierašanās precīzi noteiktā laikā un ar sejas masku.
Bērniem drīkst būt viena pavadošā persona.

Apmeklējums klātienes vai attālinātajān konsultācijām tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa telefonu vai www.piearsta.lv.


Darba laiks

 • Pirmdienās:
  • plkst. 09.00 - 13.00 dr. E.Mežzīle
  • plkst. 13.00 - 15.00 dr. J.Liepiņa

  • Maksas konsultāciju laiks:
  • plkst. 15.00 - 17.00

 • Otrdienās:
  • plkst. 12.00 - 18.00 dr. J.Liepiņa

  • Maksas konsultāciju laiks:
  • plkst. 11.20 - 12.00

 • Trešdienās:
  • plkst. 11.00 - 13.00 dr. J.Liepiņa
  • plkst. 13.00 - 17.00 dr. E.Mežzīle

  • Maksas konsultāciju laiks:
  • plkst. 09.00 - 11.00

 • Ceturtdienās:
  • plkst. 12.00 - 15.00 dr. J.Liepiņa
  • plkst. 15.00 - 18.00 dr. E.Eliasa-Vīgante

  • Maksas konsultāciju laiks:
  • plkst. 11.00 - 12.00

 • Piektdienās:
  • plkst. 09.00 - 15.00 dr. E.Eliasa-Vīgante

  • Maksas konsultāciju laiks:
  • plkst. 15.00 - 16.00

bilde nav

Kontakti

SIA "Jautrītes Liepiņas ārsta prakse otorinolaringoloģijā" Adrese: Brīvības 68, Rīga (ieeja no Ģertrūdes ielas) Virsdrēbes lūdzam atstāt garderobē!
Iestādes koda reģ.nr.0190-77406 Reģ.Nr.40103743362

Powered by KD, 2019